Meedoen, Samen, Jongeren, Ouderen

Op zoek naar verbinding


“We hebben een idee. We betrekken en activeren mensen. En dan gaan we van start. Zo werken we, want dan gaan dingen lopen”, vertelt Anneke Lukkes bestuurder van Wel-Zijn op Dorpse Schaal in Oldeberkoop.

“We wonen in een dorp en maken een inschatting van elkaar wie waar behoefte aan heeft. Zo ontstond het idee om voor de wat meer eenzame mensen activiteiten te organiseren. We hebben twee dagen in de week activiteiten voor ouderen. Maar organiseren ook activiteiten voor jongeren.”

Anneke vertelt dat zowel de deelnemers als de vrijwilligers met een goed gevoel naar huis gaan: “Heel veel mensen willen ertoe doen. Ze willen iets voor een ander betekenen. Wij brengen de mensen bij elkaar. Het verenigingsleven verandert. En daar veranderen wij in mee. We richten ons bijvoorbeeld meer op thema’s. Zo organiseren we voor de jeugd uit groep 8 een rondrit door het dorp. De toneelvereniging wil graag contact met jongeren en heeft daarom meegeholpen met de organisatie.

“Door samen te werken en elkaar te versterken hopen we dat het bloeiende Oldeberkoop gaat groeien. Want als ik één ding zeker weet: dat wat je aandacht geeft groeit,” sluit Anneke af.

Terug naar overzicht

Deel je verhaal

Dit is Ooststellingwerf! Heb je ook een verhaal dat de moeite waard is?